Hva koster Idrettsstrøm?

Hva koster Idrettsstrøm?

Kraft til idretten gir billig strøm til kundene og penger til idrettslagene. Hvordan kan vi gi deg i pose og sekk?

Postet 05.02.2019

Idrettsstrøm vil i 85 prosent av tilfellene gi deg billigere strøm enn du har i dag. Med ”Kraft til idretten” får du en bedre strømavtale samtidig som du gir et godt bidrag til idretten.

Hvordan? Fordi vi tilbyr et strømprodukt til privatkunder som hittil har vært forbeholdt de store industrikundene.

Strømavtaler for privatkunder bygger på denne modellen: 

Leverandøren handler kraft via Nord Pool, den nordiske kraftbørsen. Her får alle samme pris, såkalt spotpris, basert på tilbud og etterspørsel hos børsens aktører. Deretter tar selskapene et påslag, som varierer ut fra hva slags avtale kunden ønsker, for eksempel fastpris eller standard variabel.

Vi velger å tilby privatkundene et strømprodukt som er basert på aktiv kraftforvaltning, etter samme prinsipp som for store industrikunder. Disse prisene følger ikke spotprisen, og prisen kan derfor ikke sammenliknes direkte med tilbudene fra andre kraftselskap. Vi kan ikke si eksakt hva prisen vil være om to uker eller to måneder, men er trygge på at den er konkurransedyktig.

Når prisen skal sammenliknes, må nivået måles mot historiske priser. Det har vi gjort når vi har testet Idrettsstrøm som produkt. Med bakgrunn i det, viser våre målinger at 85 % får en billigere avtale gjennom Idrettsstrøm, selv når 1 øre/kWh av regningen du betaler går rett til det idrettslaget du vil støtte.

Mange strømavtaler har høyt påslag eller lang bindingstid, som sikrer leverandøren fortjeneste. Vi har valgt en annen modell, der antallet kunder avgjør om det blir pluss i regnskapet. Idrettsstrøm har ingen bindingstid, slik at du når som helst kan velge å avslutte kundeforholdet.

Fastbeløp per måned er på kun kroner 48,75 per måned, inkludert merverdiavgift (moms-fritak for husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark gjør at prisen her er 39 kroner per måned).

Slik vinner både du – og ditt idrettslag!

Hvis du ønsker å støtte Aktiv mot kreft igjennom strømregningen din kan du klikke HER

 

Bestill Idrettsstrøm

Få en bedre strømavtale og gi pengestøtte til ditt idrettslag!


Fortsett å skrive...