Kabelvåg Idrettslag, en suksesshistorie!

Kabelvåg Idrettslag, en suksesshistorie!

"Pengene fra Kraft til idretten sørger for solide driftsmidler til den nye hallen og er gull verdt."

Postet 01.10.2015

Kabelvåg Idrettslag har virkelig sett nytten av konseptet Kraft til idretten, og har nå 230 personer som enten gir støtte til idrettslaget, eller er i ferd med å bli giver av idrettsstøtte. Kabelvåg er per i dag den klubben som har flest støttespillere, men stadig flere idrettslag ser potensialet i konseptet og kobler seg på.

Vi spurte styremedlem og intiativtaker Jonas Rolandsen Hanssen i Kabelvåg IL hva suksess-oppskriften for dem har vært:

"Det er ganske enkelt, vi har hatt stand på den lokale dagligvare butikken, og der har vi truffet mye folk, som vi har rekruttert. Innsalget er såre enkelt dersom man bare sier det som det er, personen sparer penger og støtter det lokale idrettslaget. Det hjelper også at avtalen ikke har binding, på denne måten er det ingen risiko for Støttespilleren. Vi har også jobbet jevnt med dette og involvert mange i klubben. På denne måten har vi fått spredt budskapet og dermed nådd ut til flere".

I Kabelvåg er det ca. 2000 innbyggere, og etter det vi hører har ikke Kabelvåg Idrettslag planer om å stoppe tilsiget. I løpet av ett år vil de 230 støttespillerne gi ca. 50 000 i årlig idrettsstøtte. Blant disse 230 støttespillerne er det også mange bedrifter som er med på å støtte opp om det lokale idrettslaget.

Hanssen sier videre at pengene skal brukes ene og alene på en ny hall de planlegger å bygge. "Pengene fra Kraft til idretten sørger for solide driftsmidler til  Vaagar Idrettspark".

Vi gratulerer Kabelvåg Idrettslag med en fantastisk innsats og ønsker lykke til videre!

Hvem vet, kanskje de dobler støtten i løpet av året?