Sammen for idretten

Sammen for idretten

Norges Idrettsforbund mener disse punktene bør ha prioritet dersom man ved fylkes- og kommunevalget er på «parti med idretten»

Postet 31.08.2015

Idretten har mange viktige «kampsaker» som bør løftes fram i forbindelse med fylkes- og kommunevalget 2015. Kraft til idretten vil bidra med å fronte idrettens saker ved valget!

Vi stiller oss bak Norges Idrettsforbund som har valgt «Sørge for nok idrettsanlegg» som en av sine fanesaker inn mot valget.

Noen idrettslag har gode anlegg og andre har mangelfulle eller ikke tilstrekkelig anlegg. Vi ser at situasjonen er akutt enkelte steder og at idrettstilbudet er alvorlig svekket for mange idrettsgrupper fordi de mangler idrettsanlegg.

Gode idrettsanlegg er viktig for lokalsamfunnene, det har innvirkning på alt fra folkehelse til innbyggervekst, skoletilbud og ikke minst den aktives mulighet til å drive med idrett. Med de utfordringer velferden og teknologien gir oss, er det viktig at det grunnleggende ligger til rette for å drive idrett. Vi mener at idrett er den sunneste formen for fritidsaktivitet.

Norges Idrettsforbund mener disse punktene bør ha prioritet dersom man ved valget er på parti med idretten:

  • Bygge flere anlegg.
  • Sikre areal til idrett, anlegg og fysisks aktivitet.
  • Stille krav til utbyggere om aktivitetsareal/idrettsanlegg når tomter reguleres.
  • Lage spleiselag mellom sektorer.
  • Anlegg må vedlikeholdes og driftes.

Kraft til idretten støtter alle disse punktene og ber alle med røtter i idretten stemme «på parti med idretten»!

Sammen for idretten!

Bestill Idrettsstrøm

Få en bedre strømavtale og gi pengestøtte til ditt idrettslag!


Fortsett å skrive...