2 x Stian varsler KRAFTOFFENSIV

2 x Stian varsler KRAFTOFFENSIV

De påtroppende lederne i Morild varsler en kraftoffensiv. – Kraft til idretten er et dugnadskonsept som alle kan ta del i – alle kan bidra. Vi vil engasjere hele klubben i jakten på flere støttespillere, sier Stian og Stian.

Postet 20.03.2017

Stian Reinholdtsen og Stian Frivåg er påtroppende ledere i Morild. Reinholdtsen skal formelt sett lede klubben, men oppgavene skal deles broderlig mellom de to navnebrødrene.

– Morild er et samfunnsprosjekt: Klubben eksisterer og drives for å skape gode fritidsaktiviteter for barn og unge. Samtidig har klubben klart å produsere gode spillere og sportslige resultater ved at alle får et tilbud – alle bidrar. Vi liker å kalle det «morild-modellen».

De overfører like godt a-lagets offensivitet til dugnadsarbeidet. Målet er å øke antallet støttespillere med 50 prosent. Klarer de to påtroppende lederne det, vil de passere naboklubben Nord/Sprint IL hva antallet støttespillere angår.

– Vi opplever at den gode, gamle dugnadsånden eksisterer fortsatt, men det er ikke like enkelt å få folk til å male hus og gjerder. Det geniale med Kraft til idretten, er at også de som ikke kan ta del i det tradisjonelle dugnadsarbeidet, kan bidra ved å kjøpe idrettsstrøm fra Kraftinor.

Morild er en veldrevet klubb, men behovet for friske midler er alltid til stede. Sponsorkontraktene varierer fra et par tusenlapper til vel 50.000 kroner. Idrettstøtten fra Kraft til idretten utgjorde tett på 20.000 kroner i 2016.

– Det er ikke et mål å ha masse penger på bok, men å ha handlingsrom til å gjøre det vi vil. Som da vi la ut penger i påvente av tippemidler for å få bygget Morild-hallen og lagt nytt kunstgress. Det gamle gresset gikk på helsa løs, og klubben bidro til ei raskere løsning.

De påtroppende lederne vil engasjere de ulike lagene i klubben, og regner å få mer enn idrettsstøtte tilbake:

– Ved å engasjere seg i inntektsbringende arbeid, får spillerne et forhold til at ting ikke går av seg selv. I neste omgang tror vi at de tar bedre vare på baller, vester og annet utstyr, sier Stian Frivåg.  
  

Nytt av året er eget b-lag i seriespillet.

 – Vi er ikke et kjøpelag. For at så mange som mulig skal få et godt tilbud, bidrar alle med hospiteringer både opp og ned. For at overgangen fra guttefotballen til et a-lag som holder høyt nivå ikke skal bli for tøff, har vi meldt på et b-lag til den kommende sesongen. Det medfører at flere oldboys-spillere nå er på b-lagstreninger sammen med de unge, kommende spillerne. Det er «morildmodellen» i praksis, sier Stian og Stian.