Ballstad Slip støtter Ballstad UIL via strømregningen sin

Ballstad Slip støtter Ballstad UIL via strømregningen sin

Postet 04.02.2020
Hvert år genererer bedrifter rundt om i landet flere millioner kroner i idrettsstøtte til lokale idrettslag og foreninger. Ballstad Slip gikk inn som Idrettsstrøm-kunde hos oss i november og har valgt å støtte Ballstad UIL via strømregningen sin.

Ballstad Slip AS ble etablert allerede i 1918 og sysselsetter i dag 40 ansatte, med kystfiskeflåten som viktigste kunde.

«Å kjøpe idrettsstrøm har vist seg å være lønnsomt for oss, samtidig som vi får støttet opp BUIL som gjør en kjempejobb i lokalmiljøet» - Daglig leder Roger Abrahamsen.BUILs mål er å gi medlemmene idrettslige og kulturelle aktivitetstilbud, som bidrar til økt fysisk aktivitet, kulturelt engasjement og et godt lokalmiljø.
Idrettslaget aktiviserer i overkant av 100 jenter og gutter i alderen 5-16 år.

Hva betyr det å være Idrettsstrøm-kunde?
Idrettsstrøm er et konsept som er utviklet og eid av oss i Polar Kraft.

For hver kWh du bruker går 1 øre i idrettsstøtte til det idrettslaget du velger å støtte.

Per desember 2019 har vi over 7000 støttespillere og 965 registrerte klubber som til sammen har generert over 7 millioner kroner i Idrettsstøtte!

Med Idrettsstrøm støtter du ditt utvalgte idrettslag, samtidig som du får en god pris på strømavtalen din.

Les mer om hvordan du kan ta del i konseptet eller bestille Idrettsstrøm her