Gi alle skoleelever én time fysisk aktivitet hver dag

Gi alle skoleelever én time fysisk aktivitet hver dag

Kommunen, som skoleeier, kan tilrettelegge for én time fysisk aktivitet hver dag for alle skoleelever på alle trinn, tilrettelagt eller ledet av kompetent personell

Postet 09.09.2015

Én av flere saker som Norges Idrettsforbund lanserer som «fanesak» i forbindelse med valget, er «Gi alle skoleelever én time fysisk aktivitet hver dag». Kraft til idretten ønsker å bidra til å fremme også denne fanesaken.

Mangelen på fysisk aktivitet blant barn og ungdom i Norge er i ferd med å bli et problem for folkehelsen. Fysisk aktivitet er viktig for mestring, vaner og velvære i senere livet. Aktivtetsnivået blant barn og unge er svært lavt i dag. Målinger viser at barn med dårlig fysisk form hadde størst effekt ved å gjennomføre 60 minutters daglig trening. Ved å legge til rette for mer fysisk fostring i skolen, i tillegg til å ha et idrettstilbud på fritiden som passer flere, bidrar vi til at barn og unge får et bedre utgangspunkt for fremtiden. Forskning som Norges Idrettsforbund sitter på, viser at fysisk aktivitet fører til bedre skoleresultater og økt trivsel i skolen og er med på å forebygge mobbing.

NIF ber skolen og kommunen bidra til å nå målet om én times fysisk aktivitet hver dag gjennom å:

  • sette et klart og forpliktende mål om en time fysisk aktivitet for alle skolene
  • inkludere alle elever i fysisk aktivitet i og utenom timene
  • sørge for tettere samarbeid mellom idrettslag og skole
  • gi økonomisk kompensasjon for innsatsen til idrettslag som bidrar inn i skolen

 


Skolen når alle barn på tvers av sosiale skillelinjer. Den er en helt sentral arena i arbeidet med å skape bevegelsesglede, utvikle holdninger, gode aktivitetsvaner og utjevne sosiale forskjeller i levevaner og helse.

Bestill Idrettsstrøm

Få en bedre strømavtale og gi pengestøtte til ditt idrettslag!


Fortsett å skrive...