Hvordan lykkes med Kraft til idretten?

Hvordan lykkes med Kraft til idretten?

Mange klubber vil for alvor oppdage hvor bra dette konseptet er når de nå mottar et betydelig beløp i idrettsstøtte for 2018. Det største enkeltbeløpet til nå er på over 110 000 kroner.

Postet 01.05.2017
Idrettslag som har valgt å skaffe seg inntekter via strømregningen gjennom å satse på Kraft til idretten, mottok i slutten av januar til sammen rundt ca 950 000 kroner i idrettsstøtte. Er det oppsparte beløpet mindre enn tusen kroner, blir beløpet overført til neste utbetaling, som kommer i januar 2018.

Mange klubber vil for alvor oppdage hvor bra dette konseptet er når de nå mottar et betydelig beløp i idrettsstøtte for 2018. Det største enkeltbeløpet er på over 110 000 kroner. 

Erfaringene med Kraft til idretten så langt er udelt positive. - Dette er nesten for godt til å være sant, sier en idrettsleder som snart får sin velfortjente pengesum overført. Stadig flere idrettslag melder seg på, og vi deler gjerne noen nyttige starttips som vi har fått fra ulike idrettslag:

- Sørg for at konseptet blir grundig presentert for idrettslagets styre slik at eventuelle usikkerheter elimineres. For å skaffe klubben erfaring med konseptet og trygghet for at prisen er god, bør styrets medlemmer gå foran og velge Idrettsstrøm.

- Gi en av de mest engasjerte medlemmene fra administrasjonen eller styret ansvaret for å etablere god kontakt med oss i Kraft til idretten. Dette er til god hjelp for å få støtte til aktiviteter.

- Sett et konkret mål for ditt idrettslag og jobb strukturert mot dette målet.  Når målet er nådd, bør dette kommuniseres innad i idrettslaget slik at dere kan rekruttere flere støttespillere.

- Rett en konkret henvendelse fra idrettslaget til alle profesjonelle samarbeidspartnere. Det er ofte flere beslutningstakere i idrettslaget som enkelt kan ta en beslutning om å velge Idrettsstrøm for sin bedrift.

- Gi alle medlemmer et mål om å skaffe to støttespillere hver som del av dugnadsinnsatsen de skal gjøre for klubben.

Det er ikke for ambisiøst å sette seg et mål om å oppnå 50 eller sågar 100 støttespillere i løpet av et år. Erfaringen viser at en miks av private og bedrifter på til sammen 100 støttespillere, fort gir mellom 30 og 50 000 kroner årlig i idrettsstøtte.

Lykke til med ditt arbeid og ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom du vil bli støttespiller, eller dersom ditt idrettslag ønsker å være en del av konseptet!

Bestill Idrettsstrøm

Få en bedre strømavtale og gi pengestøtte til ditt idrettslag!


Fortsett å skrive...