Idrettens betydning i skoleferien

Idrettens betydning i skoleferien

Vi retter en stor takk til alle som legger til rette for positive aktiviteter for barn og unge i skoleferien.

Postet 27.05.2020
Snart er skoleåret over og sommerferien nærmer seg. For mange barn og unge rundt om i landet har aktivitetsnivået innen idrett falt dramatisk på grunn av korona. Fra 15. juni myker regjeringen opp smittevernreglene for fotball og andre idretter for barn og unge.

Nå blir det ekstra tydelig at den jobben som gjøres rundt om i idretts-Norge, er svært viktig. Idretten og idrettslagene sørger for stor aktivitet for mange barn og unge. Når det er fri fra skole og lekser, har idrettslagene landet over tilbud om turneringer, samlinger, idrettsskoler og treninger. I år vil nok flere aktiviteter tilpasses nye retningslinjer, men den unge generasjonen får muligheter til å holde seg i aktivitet og pleie gammelt og nytt vennskap. Gjennom idretten knyttes nye bånd. De unge får oppleve verdien av samhold og brobygging på tvers av hudfarge, kultur, idrettsgren og ulike idrettslag.

Alt dette kommer ikke av seg selv. Det er idrettslagenes enorme dugnadsarbeid rundt om i landet som gjør dette mulig. Uten denne innsatsen hadde det mest sannsynlig blitt en litt kjedelig skoleferie for mange av barna våre.

Så til alle dere som står på for å legge til rette for at det skjer noe i skoleferien, TUSEN TAKK!!