Ildsjelene brenner for idretten, ikke for byråkratiet

Ildsjelene brenner for idretten, ikke for byråkratiet

Alt av administrativt arbeid må gjøres enklere og foregå på idrettslagenes og ildsjelenes premisser.

Postet 04.09.2015

Kraft til idretten ønsker å løfte frem nok en viktig sak for idretten, helt i tråd med det Norges Idrettsforbund presenter som en av de viktigste sakene ved fylkes- og kommunevalget. Kommunen må være på parti med idretten for at det skal være lettere å drive med idrett og være fysisk aktiv. Ildsjelene brenner for idretten, ikke for byråkratiet.

Det er ikke enkelt å drifte og drive et idrettslag. Arbeidsmengden vokser og de økonomiske rammene er blitt betydelig trangere. Derfor mener vi at alt av administrativt arbeid må gjøres enklere og foregå på idrettslagenes og ildsjelenes premisser!

Gjennom vårt arbeid mot idrettslagene ser vi at det går med mye ressurser på administrative oppgaver som er lovpålagt og tidkrevende. Dette går ofte på bekostning av annet viktig arbeid, som for eksempel innhenting av sponsorer og samarbeidspartnere, som igjen er viktig for det sportslige tilbudet idrettslaget kan presentere for sine medlemmer.

NIF mener det blir lettere å være idrettslag fremover, dersom kommunen bidrar med:

  • Gratis trening for barn og ungdom.
  • Aktivitetsstøtte til idrettslagene.
  • Spesiell støtte til spesielle prosjekter.
  • Samarbeid med idrettsrådene.

 

Dette vil være med på å bidra i rett retning, og er viktig for at barn og unge skal kunne drive med idrett og fysisk aktivitet. Vi støtter dette og ber deg stemme «på parti med idretten» ved valget.

Bestill Idrettsstrøm

Få en bedre strømavtale og gi pengestøtte til ditt idrettslag!


Fortsett å skrive...