Mer til alle

Mer til alle

Nylig mottok Havørn UIL og leder Kjell Andre Johansen beskjeden om at de årlig vil motta rundt 85.000 kroner i støtte fra Nergård. Denne gangen kommer ikke pengene fra sponsorbudsjettet, men fiskerikonsernets strømregning.

Postet 09.05.2018
- Nå blir det mer til alle, jubler idrettslederen.

Han styrer et idrettslag med et bredt spekter av lavterskeltilbud som i stor grad er kostnadsfrie for klubbens rundt 300 medlemmer.

- Med 85.000 kroner ekstra på konto hvert eneste år styrkes den videre driften av alle tilbudene i klubben til glede for alle i og rundt Havørn, sier Johansen.

I dag kan han tilby bueskyting, innebandy, treningsstudio, fotball og ski, i tillegg til at de også drifter bygdas basseng og holder gymsalen ved Berg skole med utstyr.Da fiskerikonsernet Nergård tidligere i år byttet til Idrettsstrøm, måtte de samtidig velge ut idrettslag og klubber som skulle motta støtten som genereres over strømregninga for hver eneste kilowatt som brukes. En av de heldige ble senjaklubben Havørn UIL.

- Vi har alltid hatt et sterkt ønske om å bidra lokalt, der vi er – og der vi produserer. Når vi nå får muligheten til å støtte lokale idrettslag og foreninger rundt våre produksjonsenheter over strømregningen, ser vi dette som en glimrende mulighet til å bidra til økt trivsel og styrkede tilbud i lokalsamfunnene vi er en del av, sier styreleder i Nergård, Tommy Torvanger.

Prosessen med å rullere Nergårds mange lokasjoner innunder Idrettsstrømparaplyen er godt i gang, og tre av anleggende er allerede inne.

- Nergård vil, når prosessen er ferdig, være blant våre største kunder, og vil med sitt høye energiforbruk bli et godt bilde på potensiale som ligger i idrettsstrøm-konseptet, sier Geir Rishaug, bedriftsrådgiver hos Polar Kraft.

Til tross for at kun tre av Nergårds 10 lokasjoner er rullert inn i strømkonseptet, genererer de allerede snaut 200 000 kroner i idrettsstøtte til utvalgte lag og foreninger.

- Dette viser hva som bor i konseptet og hvilke muligheter både idrettslag og næringsliv har om de velger Idrettsstrøm, avslutter Morten Stormo, konseptansvarlig hos Polar Kraft.

Bestill Idrettsstrøm

Få en bedre strømavtale og gi pengestøtte til ditt idrettslag!


Fortsett å skrive...