Styrevedtak: Alle spillerne i klubbens breddeavdeling har rett til 50 prosent spilletid

Styrevedtak: Alle spillerne i klubbens breddeavdeling har rett til 50 prosent spilletid

I FK Mjølner mener man at idrettsstøtten forplikter. Nå har klubben vedtatt at alle spillerne har rett til minimum 50 prosent spilletid i hver eneste kamp.

Postet 07.02.2019
FK Mjølner mottar i år 108.367 kroner i idrettsstøtte. Styreleder Tage Karlsen peker på at finansieringen av en klubb som Mjølner hentes fra klubbens medlemmer og fra det lokale næringslivet. Og i dette tilfellet fra strømregningen fra Mjølner-venner både privat og i lokale bedrifter.

- Vi mener at denne type finansiering forplikter. Dette er en grasrotstøtte og for en stor klubb som Mjølner er det også grasrota som er viktigst. Derfor har vi nå vedtatt at alle spillerne på aldersbestemt nivå i klubben har krav på å spille minimum 50 prosent av hver kamp., sier Karlsen.
Dette gjelder for alle lagene i aldersbestemt fotball. Det er altså kun lagene i ordinært seriespill for seniorer som er unntatt fra regelen.

En av årsakene til dette står bak styrelederen på bildet. Et stort frafall har gjort at Narvik-regionens desidert største idrettslag med sine 550 aktive spillere, har en svært tynn tropp i smågutteklassen.
En av rettesnorene i klubbes sportsplan er "flest mulig, lengst mulig, best mulig".

- Det store frafallet i tenårene er en trend som vi ikke er alene om å slite med. Derfor gjør vi nå grep for at vi skal få "flest mulig" til å spille "lengst mulig". Det skal bli viktigere for oss at "best mulig" ikke går på bekostning av dette, sier Karlsen.

Som skulle sett at det var mange flere småguttespillere i regionen.
- Det kommer til å være et viktig mål for oss fremover, å legge til rette for at flere gutter og jenter holder på lenger med fotballen.
Han mener også at det fullt mulig å differensiere tilbudet. Slik at de spillerne med større ambisjoner får alle muligheter til å utvikle seg til å bli A-lagsspillere på sikt. Blant annet gjennom hospitering og ved en viss fordeling av spilletid.

- Men alle Mjølner-spillere opp til senioravdelingen skal alltid komme til kamp med en garanti om at man spille halve kampen. Og det gjelder i alle kamper, sier Karlsen.
Han tror at det nettopp i idrettsgleden og bredden man også på sikt utvikler fremtidens A-lagsspillere. For Mjølner sin del er målet å etablere laget i PostNord-ligaen på nivå tre i norsk fotball.

- Det aller viktigste vi gjør i barne- og ungdomsfotballen er å legge til rette for idrettsgleden. Det er de som finner denne som også kommer lengst, sier Karlsen.

Klubben har gjort en stor jobb rundt både å få medlemmer og bedrifter til å velge Idrettsstrøm.
- Vi opplever at det er en enkel måte for bedriftene å støtte oss på. Og 108.367 kroner det er veldig mye penger for en klubb som vår, sier Tage Karlsen.