Tjølling sparte over 50 000 kr på Idrettsstrøm

Tjølling sparte over 50 000 kr på Idrettsstrøm

Dersom tilsvarende antall blir kunder på Idrettsstrøm hos Kraft til idretten, vil dette gi ca. 130 000 kr i årlig Idrettsstøtte

Postet 24.07.2015

Tjølling IL er et veldrevet idrettslag i Larvik kommune med fokus på allidrett, fotball og håndball. I forbindelse med ny kunstgressbane ble Kraft til idretten vurdert som et godt supplement til økonomisk støtte for driften. I møter med representanter for idrettslaget ble det enighet om at Tjølling IF ønsket å benytte Kraft til idretten som ett av flere konsepter for å få årlige tilskudd. Det ble raskt avtalt at idrettslagets 3 strømmålere skulle flyttes over til Idrettsstrøm, samt at det i forkant skulle gjøres en vurdering hvorvidt det ble lavere strømkostnader ved å bytte. Resultatet ble vesentlig, og Tjølling IL har nå redusert sine årlige strømkostnader med over 50.000 kr!!

Kraft til idretten blir ofte sammenlignet med Grasrotandelen. Tjølling IL mottar i dag årlig ca. 200 000 kr fra Grasrotandelen basert på ca. 450 spillere. Dersom tilsvarende antall blir kunder på Idrettsstrøm hos Kraft til idretten, vil dette gi ca. 130.000 kr i årlig Idrettsstøtte! I tillegg vil disse 450 årlig spare ca. 500 - 1.000 kr hver på å bytte til Idrettsstrøm. For godt til å være sant? Erfaringene tilsier at dette er minimum hva idrettslaget og den enkelte kan forvente!

Tjølling IL er en av klubbene som vil bli fulgt spesielt opp ila. høsten 2015!

Ta kontakt med oss på telefon 02006 dersom du vil vite mer, eller les mer på www.kti.no


Kraft til idretten
er et konsept eid og utviklet av Kraftinor AS

Bestill Idrettsstrøm

Få en bedre strømavtale og gi pengestøtte til ditt idrettslag!


Fortsett å skrive...